045-671601
"ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่-ดูแลความสะอาด ของพนักงานเทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ ทั้งชาย-หญิง งานสมโภชเมืองขุขันธ์ 2566      1 มี.ค 66 อย่าลืม ตรวจสอบ เช็คสิทธิ์ ผ่าน/ไม่ผ่าน บัตรสวัสดิการ แห่งรัฐ ...      มาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์      “นายกปอนด์..❤️ห่วงใยชุมชน” #สนับสนุนและดูแลมอบชุดตรวจATK “      ตรวจเจอโควิด-19 ต้องทำไรต่อ      #ตรวจ ATK แล้ว ทิ้งชุดตรวจยังไง…ไม่ให้แพร่เชื้อ🦠      "วันท้องถิ่นไทยประจำปีพุทธศักราช 2565      #เทศบาลสีขาว_ปลอดสารเสพติด ❌💊      ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจ ในรูปแบบ-เงื่อนไข และระเบียบการขายสินค้าภายในตลาดโต้รุ่งเทศบาลฯ(แห่งใหม่)      ขอเเจ้งให้ทุกท่านทุกร้าน ภายในเขตเทศบาลฯทราบ เรื่อง สำรวจ/จัดเก็บภาษีป้าย งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ /      งดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 "(เป็นปีที่ 2      📣เริ่มแล้ว : ประชาสัมพันธ์อีกครั้งครับ 🚜⚠️ #เเจ้งพี่น้องชุมชนบ้านห้วย ที่อาศัยอยู่ริมถนนเทพนิมิต ให้เตรียมตัว/เตรียมพร้อม      #บรรยากาศ_การประกวดประดิษฐ์กระทงฝีมือ ของทั้ง 6 ชุมชน      📣แจ้งงดจ่ายกระเเสไฟฟ้าชั่วคราว ❌ ในวันเสาร์ ที่ 6 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 08.30 -13.00 น. ชุมชนบ้านห้วย หมู่ 1 ต.ห้วยเหนือ      #วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี      บุญประเพณีแซนโฎนตา สารทแห่งความกตัญญูเมืองขุขันธ์ รวมพลังกันเอาชนะโควิด-19”      .อัฟเดตสถานการณ์น้ำ ที่ถนนคูเมือง2      นิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ ประจําปี 2564 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ      #โปรดระวัง⚠️ ทีมช่าง/งานป้องกันฯ /งานสาธารณสุขฯ กำลังปรับปรุงภูมิทัศน์ เกรงกิ่งไม้อาจหล่นใส่รถ ที่ผ่านไปมาได้ @ 4แยกตลาดนัดขุขันธ์      #แจ้งประชาสัมพันธ์พี่น้องชาวเทศบาลฯที่มีญาติ_พี่น้องทำงานที่แคมป์คนงานก่อสร้าง ในกรุงเทพ ฯ ปริมณฑล และ 4 จังหวัดภาคใต้ (กทม./นครปฐม นนทบุรี /ปทุมธานี/ สมุทรปราการ/ สมุทรสาคร /นราธิวาส/ ปัตตานี /ยะลา/ สงขลา/      เรามาฉีดวัคซีนใจ เพื่อสุขภาพจิตของเรา      ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์     

[ 28-03-2023 ] : ประกาศเทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ เรื่องกำหนดสถานที่หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566
[ 06-03-2023 ] : #ด่วน!!! เงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมเริ่มโอนเข้าบัญชีแล้ว!!
[ 06-03-2023 ] : ประชาคมสร้างการรับรู้...สู่ประชาชน ในการก่อสร้างที่มีผลกระทบต่อชุมชน" ก่อนจะมีการปรับปรุงถนนแอสฟัลถ์ติกส์ (ถนนเจริญราษฎร์สมบัติ) ในเดือนเมษายน 2566 @ ศาลาประชาคมชุมชน บขส.
[ 06-03-2023 ] : งานป้องกันฯ ได้รับแจ้งขอกำลังสนับสนุนช่วยระงับเหตุไฟลามทุ่ง ใกล้ป่า(ต้นไม้ใหญ่) บริเวณทางเข้าวัดสะอางโพธิญาณ ...โดยไฟได้ลุกลามเป็นวงกว้าง
[ 06-03-2023 ] : ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖
[ 24-02-2023 ] : เรื่องการรับโอนย้ายพนักงานเทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์สายงานบริหารสายงานผู้ปฏิบัติในตำแหน่งและประเภทระดับเดียวกัน
[ 15-02-2023 ] : ประกาศเจ็ดตนารมย์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่ NO Gift Policy
[ 05-01-2023 ] : ประกาศเทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ เรื่องเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หนึ่งมกรา 2566
[ 10-10-2022 ] : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ประจำปีงบประมาณ 2566
[ 10-10-2022 ] : ประกาศเทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ 2566
[ 14-09-2022 ] : ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
[ 14-09-2022 ] : ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
[ 08-08-2022 ] : ประกาศเทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ เรื่องการประมูลเช่ากำจัดสิ่งปฎิกุล (ดูดส้วม) ในเทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์
[ 21-06-2022 ] : คำสั่ง จังหวัดศรีสะเกษ มาตรการควบคุมพื้นที่เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส ฉบับที่ 65
ดูทั้งหมด (373)
ดูทั้งหมด