045-671601
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ #วันแม่แห่งชาติ๒๕๖๖      "ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่-ดูแลความสะอาด ของพนักงานเทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ ทั้งชาย-หญิง งานสมโภชเมืองขุขันธ์ 2566      1 มี.ค 66 อย่าลืม ตรวจสอบ เช็คสิทธิ์ ผ่าน/ไม่ผ่าน บัตรสวัสดิการ แห่งรัฐ ...      มาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์      “นายกปอนด์..❤️ห่วงใยชุมชน” #สนับสนุนและดูแลมอบชุดตรวจATK “      ตรวจเจอโควิด-19 ต้องทำไรต่อ      #ตรวจ ATK แล้ว ทิ้งชุดตรวจยังไง…ไม่ให้แพร่เชื้อ🦠      "วันท้องถิ่นไทยประจำปีพุทธศักราช 2565      #เทศบาลสีขาว_ปลอดสารเสพติด ❌💊      ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจ ในรูปแบบ-เงื่อนไข และระเบียบการขายสินค้าภายในตลาดโต้รุ่งเทศบาลฯ(แห่งใหม่)      ขอเเจ้งให้ทุกท่านทุกร้าน ภายในเขตเทศบาลฯทราบ เรื่อง สำรวจ/จัดเก็บภาษีป้าย งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ /      งดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 "(เป็นปีที่ 2      📣เริ่มแล้ว : ประชาสัมพันธ์อีกครั้งครับ 🚜⚠️ #เเจ้งพี่น้องชุมชนบ้านห้วย ที่อาศัยอยู่ริมถนนเทพนิมิต ให้เตรียมตัว/เตรียมพร้อม      #บรรยากาศ_การประกวดประดิษฐ์กระทงฝีมือ ของทั้ง 6 ชุมชน      📣แจ้งงดจ่ายกระเเสไฟฟ้าชั่วคราว ❌ ในวันเสาร์ ที่ 6 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 08.30 -13.00 น. ชุมชนบ้านห้วย หมู่ 1 ต.ห้วยเหนือ      #วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี      บุญประเพณีแซนโฎนตา สารทแห่งความกตัญญูเมืองขุขันธ์ รวมพลังกันเอาชนะโควิด-19”      .อัฟเดตสถานการณ์น้ำ ที่ถนนคูเมือง2      นิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ ประจําปี 2564 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ      #โปรดระวัง⚠️ ทีมช่าง/งานป้องกันฯ /งานสาธารณสุขฯ กำลังปรับปรุงภูมิทัศน์ เกรงกิ่งไม้อาจหล่นใส่รถ ที่ผ่านไปมาได้ @ 4แยกตลาดนัดขุขันธ์      #แจ้งประชาสัมพันธ์พี่น้องชาวเทศบาลฯที่มีญาติ_พี่น้องทำงานที่แคมป์คนงานก่อสร้าง ในกรุงเทพ ฯ ปริมณฑล และ 4 จังหวัดภาคใต้ (กทม./นครปฐม นนทบุรี /ปทุมธานี/ สมุทรปราการ/ สมุทรสาคร /นราธิวาส/ ปัตตานี /ยะลา/ สงขลา/      เรามาฉีดวัคซีนใจ เพื่อสุขภาพจิตของเรา      ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์     
complain facebook firefighter complain qa webboard

[ 12-06-2024 ] : รายงานผลการลดพลังงานตามมาตรการประหยัดพลังงานเทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566
[ 12-06-2024 ] : รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของเทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ 2566
[ 12-06-2024 ] : แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบลดพลังงานของเทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์
[ 12-06-2024 ] : ประกาศเทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ เรื่อง รายงานผลการลดพลังงานตามมาตรการประหยัดพลังงานเทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ประจำปีงบประมาณ 2566
[ 12-06-2024 ] : รายชื่อผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงที่จัดทำแผนการดูแล (Care Plan) เขตเทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566
[ 12-06-2024 ] : รายชื่อผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงที่จัดทำแผนการดูแล (Care Plan) เขตเทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566
[ 06-06-2024 ] : ประกาศเทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ การรับโอน (ย้าย)ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
[ 06-06-2024 ] : บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์
[ 06-06-2024 ] : ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการของเทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ ประจำปี พ.ศ. 2566
[ 31-05-2024 ] : งานพัฒนาชุมชนฯ พร้อมด้วยผู้พิการ 2 ราย เข้ารับมอบกายอุปกรณ์ (รถเข็นผู้พิการ) "ตามโครงการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ในพระนามาภิไธยสมเด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
[ 23-05-2024 ] : พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
[ 14-05-2024 ] : ประกาศเทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ เรื่องรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
[ 03-05-2024 ] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเเอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนขุขันธ์ภักดีจากแยกถนนไกรภักดีถึงสุดเขตเทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์
[ 29-04-2024 ] : การรณรงค์ร่วมใจต้านการทุจริต คอรัปชั่น ZERO TOLERANC
ดูทั้งหมด (464)
ดูทั้งหมด