045-671601
ให้ความเรื่องบุหรี่ และสื่อประชาสัมพันธ์      การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ขนาดเล็ก (PM 2.5)      พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ #วันแม่แห่งชาติ๒๕๖๖      "ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่-ดูแลความสะอาด ของพนักงานเทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ ทั้งชาย-หญิง งานสมโภชเมืองขุขันธ์ 2566      1 มี.ค 66 อย่าลืม ตรวจสอบ เช็คสิทธิ์ ผ่าน/ไม่ผ่าน บัตรสวัสดิการ แห่งรัฐ ...      มาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์      “นายกปอนด์..❤️ห่วงใยชุมชน” #สนับสนุนและดูแลมอบชุดตรวจATK “      ตรวจเจอโควิด-19 ต้องทำไรต่อ      #ตรวจ ATK แล้ว ทิ้งชุดตรวจยังไง…ไม่ให้แพร่เชื้อ🦠      "วันท้องถิ่นไทยประจำปีพุทธศักราช 2565      #เทศบาลสีขาว_ปลอดสารเสพติด ❌💊      ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจ ในรูปแบบ-เงื่อนไข และระเบียบการขายสินค้าภายในตลาดโต้รุ่งเทศบาลฯ(แห่งใหม่)      ขอเเจ้งให้ทุกท่านทุกร้าน ภายในเขตเทศบาลฯทราบ เรื่อง สำรวจ/จัดเก็บภาษีป้าย งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ /      งดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 "(เป็นปีที่ 2      📣เริ่มแล้ว : ประชาสัมพันธ์อีกครั้งครับ 🚜⚠️ #เเจ้งพี่น้องชุมชนบ้านห้วย ที่อาศัยอยู่ริมถนนเทพนิมิต ให้เตรียมตัว/เตรียมพร้อม      #บรรยากาศ_การประกวดประดิษฐ์กระทงฝีมือ ของทั้ง 6 ชุมชน      📣แจ้งงดจ่ายกระเเสไฟฟ้าชั่วคราว ❌ ในวันเสาร์ ที่ 6 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 08.30 -13.00 น. ชุมชนบ้านห้วย หมู่ 1 ต.ห้วยเหนือ      #วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี      บุญประเพณีแซนโฎนตา สารทแห่งความกตัญญูเมืองขุขันธ์ รวมพลังกันเอาชนะโควิด-19”      .อัฟเดตสถานการณ์น้ำ ที่ถนนคูเมือง2      นิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ ประจําปี 2564 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ      #โปรดระวัง⚠️ ทีมช่าง/งานป้องกันฯ /งานสาธารณสุขฯ กำลังปรับปรุงภูมิทัศน์ เกรงกิ่งไม้อาจหล่นใส่รถ ที่ผ่านไปมาได้ @ 4แยกตลาดนัดขุขันธ์      #แจ้งประชาสัมพันธ์พี่น้องชาวเทศบาลฯที่มีญาติ_พี่น้องทำงานที่แคมป์คนงานก่อสร้าง ในกรุงเทพ ฯ ปริมณฑล และ 4 จังหวัดภาคใต้ (กทม./นครปฐม นนทบุรี /ปทุมธานี/ สมุทรปราการ/ สมุทรสาคร /นราธิวาส/ ปัตตานี /ยะลา/ สงขลา/      เรามาฉีดวัคซีนใจ เพื่อสุขภาพจิตของเรา      ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์     
complain facebook firefighter complain qa webboard

[ 17-06-2024 ] : ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในเทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ เทศบาลต้าบลเมืองขุขันธ์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
[ 17-06-2024 ] : การจัดการน้ำเสียในชุมชน
[ 17-06-2024 ] : การประชาสัมพันธ์ เรื่องการใช้น้ำอย่างประหยัด
[ 16-06-2024 ] : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อดำเนินงานควบคุมบริโภคยาสูบและคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์
[ 16-06-2024 ] : ให้ความเรื่องบุหรี่ และสื่อประชาสัมพันธ์
[ 16-06-2024 ] : นโยบายเทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ปลอดบุหรี่
[ 16-06-2024 ] : ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Environmentally Friendly Products)
[ 16-06-2024 ] : ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
[ 16-06-2024 ] : แบบสำรวจข้อมูลตลำดหมู่บ้ำน/ชุมชน ในเขต อปท
[ 16-06-2024 ] : ฐานข้อมูลตลาดในพื้นที่ เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์
[ 16-06-2024 ] : การพัฒนาเพื่อยกระดับตลาดที่อยู่ในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ได้มาตรฐาน
[ 16-06-2024 ] : ประชาสัมพันธ์เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ขนาดเล็ก (PM 2.5)
[ 15-06-2024 ] : ต้นไม้ ลดฝุ่น........อย่างไร
[ 15-06-2024 ] : รวมใจลดโลกร้อน ด้วยการปั่นจักรยาน
ดูทั้งหมด (483)
ดูทั้งหมด